Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 39397
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/39397
Inventarienummer 21742 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Småland
Socken Hamneda»
Fastighet
Lokal Ödekyrkan
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Hamneda 44:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):56,6978024071134
Longitud (Y):13,8475012726712
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Boplatsfynd Medeltid
Nej
Ja
Boplatsfynd Medeltid
Nej
Ja
Boplatsfynd Medeltid
Ja
Nej
Föremålsdata
Metadata om 21 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (21)
Föremålsbilder 2
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 1 gång