Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 39216
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/39216
Inventarienummer 21592 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Gotland
Socken Sproge»
Fastighet
Lokal Mästermyr
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Sproge 113:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):57,2424323064087
Longitud (Y):18,2328984802713
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Depåfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 145 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (145)
Föremålsbilder 161
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Bildlänk skapad av användare 1 bild
Fyndplatsen har visats 263 gånger