Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 36934
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/36934
Inventarienummer 19636 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Gotland
Socken Vallstena»
Fastighet
Lokal Lilla Gudings, Gudingsåkrarna
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Vallstena 207:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):57,6175
Longitud (Y):18,6268
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Depåfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 27 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (27)
Föremålsbilder 30
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 1 gång