Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 36896
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/36896
Inventarienummer 19599 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Gotland
Socken Halla»
Fastighet
Lokal Broa
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Halla 48:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):57,4947802753624
Longitud (Y):18,4746063806899
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 5 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (5)
Föremålsbilder 1
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 3 gånger