Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 36782
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/36782
Inventarienummer 19525 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Gotland
Socken Visby»
Fastighet
Lokal Korsbetningen
Undersökningsår 1930-1930
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Visby 70:2» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):57,633823367197
Longitud (Y):18,2994117017032
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Medeltid
Nej
Ja
Föremålsdata
Metadata om 2567 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (1128)
Benposter (1439)
Föremålsbilder 94
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 378 gånger