Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 35339
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/35339
Inventarienummer 18375 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Gotland
Socken Fardhem»
Fastighet Gerete 1:29
Lokal Gerete
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Fardhem 29:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):57,2566529917038
Longitud (Y):18,3526978244265
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Lösfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 1 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (1)
Föremålsbilder 29
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 10 gånger