Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 27979
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/27979
Inventarienummer 14276 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Ångermanland
Socken Härnösand»
Fastighet
Lokal Vangsta
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Härnösand 1:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):62,6193258942255
Longitud (Y):17,9927211536953
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 3 föremål/benposter finns digitaliserade
Benposter (3)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 11 gånger