Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 25436
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/25436
Inventarienummer 13484 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Ångermanland
Socken Härnösand»
Fastighet
Lokal Tullportsparken
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Härnösand 17:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):62,6272329795434
Longitud (Y):17,9291083319294
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 17 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (16)
Benposter (1)
Föremålsbilder 1
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 6 gånger