Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 21624
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/21624
Inventarienummer 11930 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Gotland
Socken Hemse»
Fastighet
Lokal Asarve
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Hemse 41:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):57,2471576936592
Longitud (Y):18,3501266819628
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Depåfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 63 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (63)
Föremålsbilder 109
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 15 gånger