Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 21019
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/21019
Inventarienummer 11645 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Västergötland
Socken Husaby»
Fastighet
Lokal Husaby kyrka
Undersökningsår
Bebyggelseobjekt (RAÄ) Byggnad (RAÄ) Husaby » | Mer information
Koordinat
Latitude (X):58,5252335651791
Longitud (Y):13,3799638740365
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Lösfynd Medeltid
Ja
Nej
Föremålsdata
Metadata om 39 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (38)
Kyrkliga föremål (1)
Föremålsbilder 29
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 36 gånger