Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Metadata om 19 föremål/benposter har digitaliserats:
18 poster
Bild Invnr:Unr Lokal Sakord (Typ) Del Material Antal Vikt Datering Info
- 9410:52 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor beslag fe-leg 1 32 jäå visa information
- 9410:45 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor bryne sandsten 1 17 jäå visa information
- 9410:46 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor bryne skiffer 1 14 jäå visa information
- 9410:49 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor bryne skiffer 1 99 jäå visa information
- 9410:48 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor bryne skiffer 1 12 jäå visa information
- 9410:50 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor fragment fe-leg 38 jäå visa information
- 9410:54 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor fragment fe-leg 33 jäå visa information
- 9410:49 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor fragment fe-leg 7 jäå visa information
- 9410:51 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor fragment fe-leg 14 jäå visa information
- 9410:56 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor fragment fe-leg 34 jäå visa information
- 9410:44 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor föremål cu-leg 1 6 jäå visa information
- 9410:46 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor kniv fe-leg 1 9 jäå visa information
- 9410:50 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor pilspets, kniv (lancettformig pilspets) fe-leg 2 24 jäå visa information
- 9410:53 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor sländtrissa sandsten 23 jäå visa information
- 9410:53 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor spänne (likarmat spänne) cu-leg 1 40 vik visa information
- 9410:47 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor spänne (ringspänne) cu-leg 1 35 jäå visa information
- 9410:47 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor ten fe-leg 6 jäå visa information
- 9410:48 Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor ten, spik cu-leg, fe-leg 2 3 jäå visa information
 
Fyndplatsen har visats 7 gånger