Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Visa: Tips skapade av användare Samtliga |  Bildlänk skapad av användare  |  Länk till extern sida skapad av användare  |  Referens skapad av användare  |  Tagg/nyckelord skapad av användare  |  Anteckning skapad av användare 
Referens skapad av användare Referens Analys:
Fornander, E., Eriksson, G. & Lidén, K., 2008. Wild at Heart: Approaching Pitted Ware identity, economy and cosmology through stable isotopes in skeletal material from the Neolithic site Korsnäs in Eastern Central Sweden. Journal of Anthropological Archaeology 27 s. 281–297
Tipsat av Johnny Karlsson 2009-06-21 17:18
Referens skapad av användare Referens hämtad från LIBRIS:
Referens skapad av användare Referens hämtad från LIBRIS:
Referens skapad av användare Referens Litteraturreferens:
Mogensen, F. 1938. Ett försök med elektriska malmletningsmetoder för undersökning av stenåldersboplatser. Blad för bergshanteringens vänner 23, s. 92-94.
Tipsat av Johnny Karlsson 2009-04-29 14:40
Referens skapad av användare Referens Litteraturreferens:
Vedin, E. 1998. Keramisk variation en studie av keramisk variation utifrån de neolitiska boplatserna vid Hedningahällan och Korsnäs. Magisteruppsats i arkeologi, Stockholms universitet.
Tipsat av Johnny Karlsson 2009-04-29 14:38
Kommentar skapad av användare Eva Vedin skrev 2009-05-05 08:46:
Så du har snokat fram den här gamla uppsatsen som man helst bara vill glömma.
Referens skapad av användare Referens Litteraturreferens:
Granath Zillén, G., Mohr, A., Olsson, E. 1994. Korsnäs en gropkeramisk grav på Södertörn, Södermanland, Grödinge socken, RAÄ 447 : arkeologisk undersökning. Rapport RAÄ UV Stockholm 1994:63.
Tipsat av Johnny Karlsson 2009-04-29 14:36
Referens skapad av användare Referens Osteologisk analys:
Sjöling, E. 2000, Benartefakterna från Korsnäs: en arkeoosteologisk analys av ben-, horn- och tandartefakter från en gropkeramisk lokal i Södermanland. CD-uppsats i arkeoosteologi, Stockholms universitet.
Tipsat av Johnny Karlsson 2009-04-29 14:32
Referens skapad av användare Referens Analys:
Fornander, E. 2006. The wild side of the Neolithic a study of pitted ware diet and ideology through analysis of stable carbon and nitrogen isotopes in skeletal material from Korsnäs, Grödinge parish, Södermanland. CD-uppsats i laborativ arkeologi, Stockholms universitet.
Tipsat av Johnny Karlsson 2009-04-29 14:27
Referens skapad av användare Referens hämtad från LIBRIS:
Referens skapad av användare Referens hämtad från LIBRIS:
Referens skapad av användare Referens hämtad från LIBRIS:
Referens skapad av användare Referens hämtad från LIBRIS:
Referens skapad av användare Referens hämtad från LIBRIS:
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Bildlänk skapad av användare 1 bild
Fyndplatsen har visats 35 gånger