Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Sök föremål inom O3 Nämforsen:  
O3 Nämforsen
#gallery 311136
Föremål
Klicka på ett föremål för att få mer information:
Bild Invnr:Unr Lokal Sakord (Typ) Del Material Datering Info
#gallery 311184 23740:I:793 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. dolk skiffer stå-brå visa information om objektet
#gallery 311178 23740:V:11 Ån Ådals-Liden Åkvisslan pilspets (flathuggen pilspets) kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311159 23740:I 338 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. pilspets fragment bergart, kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311137 23740:I 34 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. pilspets bergart, kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311138 23740:V:6 Ån Ådals-Liden Åkvisslan avslag (plattformsavslag) kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311141 23740:V:6 Ån Ådals-Liden Åkvisslan spån (retuscherat spån) fragment kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311143 23740:V:6 Ån Ådals-Liden Åkvisslan avslag (retuscherat skivavslag) kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311156 23740:I 334 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. avslag proximaldel bergart, kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311138 23740:V:6 Ån Ådals-Liden Åkvisslan avslag (plattformsavslag) kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311146 23740:V:6 Ån Ådals-Liden Åkvisslan avslag (avslag med retusch) kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311163 23740:V:8 Ån Ådals-Liden Åkvisslan kniv (flathuggen kniv) fragment kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311183 23740:I:730 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. kniv (matkniv) kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311152 23740:I 226 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. pilspets bergart, kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311188 23740:I:1061 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. pilspets (flathuggen pilspets) fragment kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311172 23740:I 829 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. pilspets fragment bergart, kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311139 23740:I 41 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. spets uddfragment bergart, kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311147 23740:I 150 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. pilspets fragment bergart, kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311176 23740:V:11 Ån Ådals-Liden Åkvisslan pilspets (flathuggen pilspets) kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311171 23740:I 686 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. pilspets bergart, kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311140 23740:V:6 Ån Ådals-Liden Åkvisslan kärna kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311151 23740:I 220 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. skrapa bergart, kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311177 23740:I 901 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. skrapa (avslagsskrapa) bergart, kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311164 23740:V:7 Ån Ådals-Liden Åkvisslan skrapa kvarts stå-brå visa information om objektet
#gallery 311193 23740:I:233 Ån Ådals-Liden Rå-inget 1 skrapa kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311199 23740:I:346 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. skrapa kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311161 23740:I 353 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. skrapa flinta stå-brå visa information om objektet
#gallery 311170 23740:I 671 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. skrapa flinta stå-brå visa information om objektet
#gallery 311150 23740:I 191 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. skrapa flinta stå-brå visa information om objektet
#gallery 311155 23740:I 316 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. skrapa flinta stå-brå visa information om objektet
#gallery 311198 23740:I:1037 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. skrapa flinta stå-brå visa information om objektet
#gallery 311149 23740:I 186 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. skrapa flinta stå-brå visa information om objektet
#gallery 311157 23740:I 334 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. avslag fragment flinta stå-brå visa information om objektet
#gallery 311189 23740:I:1047 Ån Ådals-Liden Rå-inget 1 avslag (avslag med retusch) proximaldel flinta stå-brå visa information om objektet
#gallery 311162 23740:I 390 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. pilspets bergart, kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311135 23740:I 1 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. avslag flinta stå-brå visa information om objektet
#gallery 311142 23740:V:6 Ån Ådals-Liden Åkvisslan avslag (plattformsavslag) flinta stå-brå visa information om objektet
#gallery 311166 23740:I 493 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. dolk bergart, kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311195 23740:I 1052 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. yxa (enkel skafthålsyxa) bergart stå-brå visa information om objektet
#gallery 311136 23740:V:12 Ån Ådals-Liden Åkvisslan mejsel skiffer stå-brå visa information om objektet
#gallery 311187 23740:I:927 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. pilspets skiffer stå-brå visa information om objektet
#gallery 311174 23740:I 868 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. pilspets bergart, skiffer stå-brå visa information om objektet
#gallery 311154 23740:I 234 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. pilspets bergart, skiffer stå-brå visa information om objektet
#gallery 311165 23740:I 428 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. pilspets bergart, skiffer stå-brå visa information om objektet
#gallery 311185 23740:I:886 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. pilspets skiffer stå-brå visa information om objektet
#gallery 311167 23740:V:17 Ån Ådals-Liden Åkvisslan spets (flathuggen spets) kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311175 23740:I 876 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. yxa eggfragment bergart, skiffer stå-brå visa information om objektet
#gallery 311186 23740:I:419 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. spjutspets fragment skiffer stå-brå visa information om objektet
#gallery 311153 23740:I 302 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. pilspets bergart, skiffer stå-brå visa information om objektet
#gallery 311179 23740:I 924 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. ämne bergart, skiffer stå-brå visa information om objektet
#gallery 311190 23740:I:1047 Ån Ådals-Liden Rå-inget 1 bryne fragment glimmerskiffer stå-brå visa information om objektet
#gallery 311145 23740:I 84 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. spets fragment ben stå-brå visa information om objektet
#gallery 301762 17343:1064 Ån Skog Måland redskap (t-format redskap) skiffer y stå visa information om objektet
#gallery 300644 33242:H597 Ån Nordingrå Överveda redskap (t-format redskap) skiffer y stå visa information om objektet
#gallery 300645 33242:H598 Ån Nordingrå Överveda redskap (t-format redskap) skiffer y stå visa information om objektet
#gallery 300647 33242:H595 Ån Nordingrå Överveda redskap (t-format redskap) skiffer y stå visa information om objektet
#gallery 311169 23740:I 653 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. pilspets bergart, kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 300654 33242:H604 Ån Nordingrå Överveda redskap (t-format redskap) skiffer y stå visa information om objektet
#gallery 300655 33242:H607 Ån Nordingrå Överveda redskap (t-format redskap) skiffer y stå visa information om objektet
#gallery 300650 33242:H602 Ån Nordingrå Överveda redskap (t-format redskap) skiffer y stå visa information om objektet
#gallery 300653 33242:H603 Ån Nordingrå Överveda redskap (t-format redskap) skiffer y stå visa information om objektet
#gallery 300649 33242:H601 Ån Nordingrå Överveda redskap (t-format redskap) skiffer y stå visa information om objektet
#gallery 300651 33242:H605 Ån Nordingrå Överveda redskap (t-format redskap) skiffer y stå visa information om objektet
#gallery 300652 33242:H606 Ån Nordingrå Överveda redskap (t-format redskap) skiffer y stå visa information om objektet
#gallery 300648 33242:H596 Ån Nordingrå Överveda redskap (t-format redskap) skiffer y stå visa information om objektet
#gallery 300656 33242:H611 Ån Nordingrå Överveda redskap (t-format redskap) skiffer y stå visa information om objektet
#gallery 300646 33242:H599 Ån Nordingrå Överveda redskap (t-format redskap) skiffer y stå visa information om objektet
#gallery 311180 23740:V:11 Ån Ådals-Liden Åkvisslan pilspets (flathuggen pilspets) kvarts stå-brå visa information om objektet
#gallery 311182 23740:I 997 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. föremål fragment lera stå-brå visa information om objektet
#gallery 311144 23740:I 59 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. yxa (holkyxa) fragment brons brå visa information om objektet
#gallery 311196 23740:IIe:2 38 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. degel fragment lera brå visa information om objektet
#gallery 311192 23740:I 1044 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. hacka (nordbottniskt redskap) bergart stå-brå visa information om objektet
#gallery 311191 23740:I:160 Ån Ådals-Liden Rå-inget 1 klubba bergart stå-brå visa information om objektet
#gallery 311173 23740:I 857 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. klubba bergart stå-brå visa information om objektet
#gallery 311181 23740:I 973 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. stenredskap med skaftränna bergart stå-brå visa information om objektet
#gallery 311168 23740:I 616 Ån Ådals-Liden Nämforsen. Rå-inget 1. pilspets fragment bergart, kvartsit stå-brå visa information om objektet
#gallery 311148 23740:V:3 Ån Ådals-Liden Åkvisslan spjutspets (flathuggen spjutspets) kvartsit stå-brå visa information om objektet