Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Gå till grav:  
Hemlanden 1F Hemlanden 1F Hemlanden 1F Hemlanden 1E Hemlanden 1D Hemlanden 1A Hemlanden 1B Hemlanden 1C Norr om Borg 2A Norr om Borg 2B Borg Borgs hage 4A Kvarnbacka 4B Kvarnbacka 4C Kvarnbacka 4D Kvarnbacka 4D Kvarnbacka 4D Grindsbacka Kärrbacka Kärrbacka Ormknös

Gravar på Björkön i Mälaren

Hjalmar Stolpe undersökte under perioden 1871-1895 ca 1 100 gravar på Björkön i Mälaren. Föremålen från undersökningen finns på Historiska museet och du kan här få en överblick över gravarna med gravplan (för 455 gravarar) och innehåll (ca 19 000 föremål i 9 500 poster). Björkögravarna har uppordnats som en del av Historiska museets Accessprojekt. Klicka på en flik ovan och börja utforska gravarna. Om du vill titta i en speciell gravfältsdel välj ett gravfält nedan och välj sedan en flik.