Välkommen!

Välkommen till hjälpsystemet för Historiska museets webbtjänster för att nå de digitaliserade delarna av samlingarna! Här får du hjälp och information om våra samlingsrelaterade webbtjänster:

 

Här får du information om hur du använder tjänsterna och hur informationen i sidorna presenteras. Till vänster i hjälpsystemet  finns en interaktiv innehållsförteckning och till höger visas hjälpsidor. Klicka på önskat kapitel i innehållsförteckningen för att visa hjälpsidan. Om du har synpunkter på hjälpen eller har hittat något som behöver rättas till, gå till sidan rapportera problem.

Om hjälpsystemet

Hjälp till Historiska museets digitala samlingstjänster

Version 2.53 2010-04-27.

Hjälpen är producerad i Macromedia RoboHELP X5.