Statistik

Statistiksidan ger dig möjlighet att välja olika former av redovisning av databasens innehåll och användning. Du kan välja att får en kvantitativ översikt över databasens omfattning, se nya objekt som nyligen digitaliserats eller populära objekt - de objekt som ofta visas och de vanligaste sökningarna. Välj önskad redovisning genom att klicka på bildtexten. Du kan välja mellan följande redovisningar: