Startsida | Sök i samlingarna

Sök och hitta i historiska museets samlingar! Du står just nu på toppen av ett isberg. Det finns otroligt mycket att hitta i våra databaser och ett stort djup av fakta och information om du verkligen vill borra ner dig i våra spännande data.

 

Gör så här:

  1. Sök genom att skriva in ett eller flera sökord i sökfältet och tryck på Sök-knappen. Du söker då bland hundratusentals:

  1. Resultatet visas under olika flikar och hur många träffar du fått visas inom parentes i flikens text.

  2. Klicka på en flik för att se sökresultatet.

  3. Om du vill ha mer information om ett objekt i ett resultat klicka på bilden eller -ikonen.  

  4. I flikarna föremål och media kan du klicka på Visa bildvägg för att överblicka bilder som ett bildspel eller som en bildvägg om du har pluginen Cooliris installerad.

  5. Resultatet är uppdelat i sidor om det omfattar många träffar. Klicka på

  6. Du kan filtrera resultatet i en flik så att du begränsar antalet träffar. Olika flikar har olika filtreringsmöjligheter.

  7. Du kan också sortera resultatet under en flik i stigande och fallande ordning. Grundsorteringen är Relevans, dvs de objekt som är mest relevanta i förhållande till dina sökbegrepp visas först. Relevansen kan inte sortera i annan ordning. Om du väljer ett annat sorteringsbegrepp kan objekten sorteras i stigande eller fallande ordning.

Mer sökmöjligheter

Fick du för många träffar när du sökte? Prova då att klicka på Utökad sökning under sökfältet och du får fler sökmöjligheter.  Här kan du skriva in sökord i fyra sökfält:

 

Sökresultatet visas och fungerar på samma sätt som ovan. Vill du söka mer strukturerat? Klicka på Avancerad sökning under sökfältet eller välj Webbplats för forskare i menyn. Då öppnas en hel webbplats kring Historiska museets samlingar. Läs mer om den här.

Hittar du inte vad du söker efter eller är du mer nyfiken?

Det är inte säkert att Historiska museet har information om det du söker. Det kan vara så att vi hunnit digitalisera information om just det objekt som du söker efter. Cirka 20 % av föremålssamlingarna har digitala beskrivningar i vår databas. Om du letar efter kyrklig konst, kyrklig textil eller ben (osteologiskt material) är det större chans att du hittar det du söker.

 

Om du inte hittar ändå kan du:

  1. Välj en annan Källa att söka i, t ex Samtliga kulturarvsdatakällor i K-samsök.

  2. Sök på samma sätt som beskrivs ovan. Här kan du söka i alla data som finns tillgängliga i K-samsök - det stora gemensamma sökindexet för kulturarvsinstitutionerna. Här finns information om fotografier, museiföremål, böcker och platser från många museer och andra kulturarvsinstitutioner, bl a Riksantikvarieämbetet, Kungliga biblioteket, Nordiska museet, Tekniska museet, Etnografiska museet och Upplandsmuseet och många, många fler. Historiska museet data finns där också. Sammanlagt är det mer än 3 miljoner objekt som du kan leta bland. Mycket nöje!