Sök utställda föremål

Formuläret sök utställda föremål gör det möjligt att söka bland museets utställda föremål. Ange den information du vill söka efter i fälten och tryck sedan på knappen sök för att genomföra sökningen. Sökresultatet visas i sidan sökresultat utställda föremål. Du styr ordningen på sökresultatet genom att välja ett alternativ ur listan sortera på. Sorteringsordningen, stigande eller fallande, väljs i listan sortera. Om du vill ha snabbhjälp om de olika sökfälten, klicka du på ikonen invid fältet. Du rensar formuläret från tidigare information genom att klicka på knappen rensa.

Vad

Samlingsområde

Välj ett samlingsområde från listan om du vill begränsa sökningen till en delmängd av museet samlingar.

Föremålskategori

Välj en föremålskategori från listan. Kategorierna samlar föremål med samma funktion. Ett föremål kan tillhöra en eller flera kategorier. Läs mer om kategorierna här. Om du tycker kategorier förefaller roliga kan du klicka på länken Kategorier» och fortsätta att utforska dessa.

Sakord

Ange ett sakord eller tryck på knappen Lista sakord för att välja ett sakord från en lista. Listan filtreras av valda topografiska uppgifter och tidigare vald typ, del och material.

 Typ

Ange en typ eller tryck på knappen Lista typer för att välja en typ från en lista. Listan filtreras av valda topografiska uppgifter och tidigare valt sakord, del och material.

 Del

Ange en del eller tryck på knappen Lista delar för att välja en del från en lista. Listan filtreras av valda topografiska uppgifter och tidigare valt sakord, typ och material.

Material

Ange ett material eller tryck på knappen Lista material för att välja ett material från en lista. Listan filtreras av valda topografiska uppgifter och tidigare valt sakord, typ och del.

Inventarienummer

Ange ett inventarienummer. Inventarienummer åsätts föremål som införlivas i museets samlingar.

 

Se inventarienumret som ett ärendenummer för det ärende som innebär att museets införlivar föremål. Ett inventarienummer kan innehålla en eller flera fyndplatser och ett eller flera föremål eller benposter. En modern arkeologisk undersökning av en fornlämning får normalt ett inventarienummer vid museets handläggning. Inventarienummer är alltid numeriska.

Undernummer

Ange ett undernummer. Undernumrering är ett sätt att dela in ett inventarienummer i delmängder.

 

Undernumreringen kan avse olika lokaler inom inventarienumret eller olika dateringar eller olika kontexter (t.ex. en grav) eller olika föremål. Det finns ingen konsekvent genomförd undernumrering att luta sig mot. Undernummer kan vara uppbyggda av både numeriska värden och bokstäver. Vanligtvis visas undernummer efter inventarienummer och ett kolon (:), t.ex. 12345:A. Ett undernummer kan innehålla ett eller flera föremål (eller benposter). Sedan 2005 sker undernumrering i mycket begränsad omfattning vid SHM.

Fyndnummer

Ange ett fyndnummer. Fyndnumret är utgrävarens identitet på föremålet.

Var

Land

Ange ett land. SHM har ganska begränsade samlingar från andra länder än Sverige. Om du inte anger något land betyder detta att du söker bland föremål med fyndplats Sverige.

Landskap

Välj ett landskap i listan. Notera att listan (och SHM:s registrering) följer Antikvariskt Topografiskt Arkivs (ATA) landskapsförteckning. I denna är inte Norrbotten ett landskap. Norrbotten är där en del av landskapet Västerbotten.

Socken

Välj en socken i listan efter det att du valt ett landskap. Socknen är en kyrklig administrativ indelning. Notera att listan omfattar socknar enligt ATA:s sockenlista inom det landskap som valts tidigare och som innehåller föremål i databasen.

Lokal

Ange en lokal eller tryck på knappen Lista lokaler för att välja ett lokalnamn från en lista. Du söker även i fältet fastighet.

 

Lokalen beskriver en fyndort för föremål eller ben, ofta namnet på en gård, by eller tätort. Om det rör sig om vår kyrkohistoriska samling är lokalen en ursprungsplats för ett kyrkligt föremål, ofta en kyrka. Sökningen genomförs på delar av lokalens namn. Om du anger sökordet Vendel, så får du träff på Vendelsövägen, Vendelsö, Nära Vendels kyrka, Vendels by och Vendels kyrka etc.

Fornlämningsnummer

Ange ett fornlämningsnummer. Fornlämningsnumret är enligt RAÄ:s fornlämningsregistrering och kan bestå av fornlämningens namn, Adelsö 118 eller numret 118, eller fornlämningens identitet i FMIS, 10000101180001. Ca 70 % av den digitaliserade föremålsinformationen har en koppling till en fornlämning.

Utställning

Välj en utställning från listan. Om du inte anger en utställning söker du bland samtliga utställda föremål.

Rum

Välj ett rum från listan efter det att du valt en utställning. Listan omfattar rum inom vald utställning. Rummen avspeglar en fysiskt eller konceptuell uppdelning av en utställning i delar.

Monter

Välj en monter ur listan efter det att du valt en utställning och/eller ett rum. Listan omfattar montrar inom vald utställning eller valt rum. En monter är en fysisk eller konceptuell utställningsinstallation.

 

När

Datering

Väl en relativ datering i form av en period i listan Från. Om en intervallsökning önskas välj även en period från listan Till. Dateringen beskriver tidpunkten för den händelse föremålet tillverkades eller brukades eller deponerades.

 

Relativ datering anges med olika upplösning i tre nivåer:

 

Vissa perioder har endast två dateringsnivåer. Om du söker på en övergripande nivå får du träffar även på mer detaljerade nivåer. Exempelvis ger en sökning på Bronsålder träff på föremål från Äldre och Yngre bronsålder respektive föremål daterade till Montelii period I-VI. Om du söker efter föremål från bronsålder till romersk järnålder, får du träff på föremål som dateras till bronsålder, äldre och yngre bronsålder samt bronsålderns perioder (nivå 1-3), men endast föremål från förromesk järnålder och romersk järnålder (nivå 3), inte föremål generellt daterade till järnålder och äldre järnålder.

Sortera och visa

 Sortera på

Välj från listan vilket eller vilka fält som ska styra sorteringen av ditt resultat.

 Sortera

Välj från listan hur du vill att ditt resultat ska sorteras - stigande eller fallande.

 Använd exakt sökning

Bocka förAnvänd exakt sökning om du vill söka med större kontroll över träffarna. I normala fall genomförs sökningen på delar av ord. Söker du efter Vendel i fältet Lokal träffar du alla förekomster av Vendel i fältet - Vendel, Vendelsö, Nära Vendels kyrka, Vendels by etc. Om du  kryssar för att du vill söka exakt träffar du enbart de poster där det exakt står Vendel i fältet. Då kan du själv använda jokertecken för att genomföra sökning i delar av ord:

Visa antal objekt per sida

Välj i listan hur många objekt du vill se per sida i dina sökresultat.

Sök

Sök

Tryck på knappen Sök när du vill genomföra sökningen. Sökresultatet visas i sidan Sökresultat föremål.

Rensa

Tryck på knappen Rensa när du vill tömma samtliga sökfält i formuläret.

Funktioner

 Rapportera problem

Klicka på länken för att anmäla problem eller fel, ge förslag till rättningar eller lämna synpunkter i formuläret rapportera problem.

 Se även