Sökresultat utställda föremål

Sidan sökresultat utställda föremål visar resultatet av en sökning efter utställda föremål från formulären sök utställda föremål eller enkel sökning. Resultatet visar även var i en utställning föremålet ligger. Resultatet redovisar en föremålspost per rad och sidan redovisar 25 poster i taget. I ett sökresultat som har fler än 25 poster navigerar du till nästa resultatsida med hjälp av navigationsknappar till höger i den grå resultatlisten (B). Om ett föremål har en bild visas en miniatyrbild. Klicka på bilden för att se den i större version i ett popup-fönster. Du stänger bildfönstret genom att klicka på Stäng i fönstrets högra hörn. Du får mer information om ett föremål i sidan visa föremål genom att klicka på ikonen .

 Sidans disposition och navigation

[1] Min sökning

Håll markören ovanför menyalternativet för att visa vad du sökt på. Informationen visas i ett pop-up fönster som släcks när du flyttar markören från menyalternativet.

[2] Sidnavigation

Sidnavigationen innehåller funktioner för att bläddra mellan sidor inom ett sökresultat. Klicka på en ikon för att gå till:

 

 a  Första sidan

 b  Föregående sida

 c. Visar aktuell sida av totalt antal sidor. Skriv in önskad sidnummer och tryck på Enter-tangenten på tangentbordet.

 d  Nästa sida

 e  Sista sidan

Notera att sidnavigeringsikonerna endast syns i ett sökresultat som omfattar flera sidor och att antalet ikoner varierar beroende på vilken sida i ordningen som visas. En resultatlist med sidnavigation finns även under sökresultatet (E).

 

På samma rad som sidnavigationen sitter en resultatlist som visar information om aktuell sökning:

[3] Kolumnrubriker

Tabellens kolumnrubriker. I ett sökresultat för föremål visas följande information

[4] Visa mer information om föremålet

Visa mer information om föremålet i sidan Visa föremål genom att klicka på ikonen . Informationen visas i ett nytt fönster.

[5] Visa större bild

Klicka på bilden för att se den i en större version i ett pop-up-fönster. Stäng fönstret genom att klicka på Stäng i bildfönstrets övre högra hörn.

 

Om du vill ha mer information om bilden i sidan visa bild, klicka på bilden i bildfönstret. Informationen visas i ett nytt fönster.

[6] Utställning

Visar föremålets placering i en utställning.

[7] Rum

Visar föremålets placering i ett rum i utställningen. Ett rum är en antingen en fysiskt avdelning i en utställning eller en konceptuell avgränsning.

[8] Monter

Visar föremålets placering i en monter i utställningen. En monter är antingen en fysisk monter i ett rum eller en konceptuell installation inom utställningsrummet.

[9] Filtrera sökresultatet

Du kan reducera sökresultatet genom att välja en utställning ur listan med värden i den nedre resultatlisten. Klicka på knappen Filtrera för att genomföra filtreringen. Vilket fält som du kan filtrera på styrs av hur du definierat din sökning:

[10] Förkortningar

Klicka på länken för att se aktuella förkortningar i ett pop-up-fönster. Stäng fönstret genom att klicka på Stäng i förkortningsfönstrets övre högra hörn.

[11] Lägg till lista

Klicka på länken för att placera aktuell söknings definition i min lista. Du visar och hanterar dina listor genom att klicka på Mina listor | Sökningar i menyn.

[12] Ladda ner resultatet

Klicka på länken för att ladda ner hela sökresultatet (inte bara aktuell sida) som en fil till din dator. Du väljer vilken typ av fil som du vill ladda ner i sidan ladda ner sökresultat.

[13] Rapportera problem

Klicka på länken för att anmäla problem eller fel, ge förslag till rättningar eller lämna synpunkter i formuläret rapportera problem.

[14] Sök igen

Klicka på länken för att använda samma sökkriterier för en annan sökning.

 

 Se även