Sök | Sökresultat fyndplats

Sidan sökresultat fyndplats visar resultatet av en sökning efter fyndplatser från formulären sök fyndplats. Resultatet redovisar ett inventarienummer per rad och resultatet redovisar i standardinställning 25 nummer per sida. I ett sökresultat som har fler än 25 nummer navigerar du till nästa resultatsida med hjälp av navigationsknappar till höger i den grå resultatlisten. Du får mer information om en fyndplats i sidan visa fyndplats genom att klicka på ikonen . Genom att klicka på bokikonen kan du bläddra och läsa i dokument och kataloger som är kopplade till fyndplatsens inventarienummer i museets katalogläsningssystem. Om ett inventarienummer har föremålsbilder visas dessa i sidan sökresultat föremålsbild genom att du klickar på ikonen

Kolumner

Kolumnrubriker

Tabellens kolumnrubriker. I ett sökresultat för fyndplatser visas följande information:

Länkar i sökresultatet

Visa information om fornlämning eller bebyggelseobjekt

Klicka på texten RAÄ-nummer XXXX i kolumnen Lokal för att se information om fornlämningen i RAÄ:s Fornsök. Här länkas även i förekommande fall till RAÄ:s bebyggelseregister.

Visa mer information om fyndplatsen

Visa mer information om fyndplatsen i sidan visa fyndplats genom att klicka på ikonen . Informationen visas i ett nytt fönster.

Visa katalog

En fyndplats inventarienummer har ofta även äldre dokumentation i form av katalogsidor (huvudkatalog, översiktskatalog) och katalogkort. Du får tillgång till dessa dokument i faximil genom att klicka på katalogikonen . Du kan då överblicka samtliga digitaliserade resurser för aktuellt inventarienummer i museets katalogläsningssystem.

Visa bilder

Klicka på ikonen för att visa fyndplatsens föremålsbilder. Bilderna visas i sidan sökresultat föremålsbild som öppnas i ett nytt fönster.

 

Bläddra mellan sidor

Sidnavigation

Sidnavigationen innehåller funktioner för att bläddra mellan sidor inom ett sökresultat. Klicka på en ikon för att gå till:

 

[a] Första sidan

[b] Föregående sida

[c] Visar aktuell sida av totalt antal sidor. Skriv in önskad sidnummer och tryck på Enter-tangenten på tangentbordet.

[d] Nästa sida

[e] Sista sidan

Notera att sidnavigeringsikonerna endast syns i ett sökresultat som omfattar flera sidor och att antalet ikoner varierar beroende på vilken sida i ordningen som visas.

 

På samma rad som sidnavigationen sitter en resultatlist som visar information om aktuell sökning:

 

Funktioner

Filtrera

Du kan reducera sökresultatet genom att välja ett värde ur listan med värden i den nedre resultatlisten. Klicka på knappen Filtrera för att genomföra filtreringen. Vilket fält som du kan filtrera på styrs av hur du definierat din sökning:

Notera att filtervalet endast visas på den första sidan av ett sökresultat och om ditt sökresultat endast omfattar en sida, visas inte filtervalet.

Ladda ner resultatet

Klicka på länken för att ladda ner hela sökresultatet (inte bara aktuell sida) som en fil till din dator. Du väljer vilken typ av fil som du vill ladda ner i sidan ladda ner sökresultat.

Rapportera problem

Klicka på länken för att anmäla problem eller fel, ge förslag till rättningar eller lämna synpunkter i formuläret rapportera problem.

Sök igen

Klicka på länken för att använda samma sökkriterier för en annan sökning.

Min sökning

Håll markören ovanför menyalternativet för att visa vad du sökt på. Informationen visas i ett pop-up fönster som släcks när du flyttar markören från menyalternativet.

 Förkortningar

Klicka på länken för att visa en pop-up översikt över aktuella förkortningar i sidan. Stäng förkortningssidan genom att klicka på Stäng i sidans övre högra hörn.

 Se även