Kataloger

Myndighetens äldre dokumentation av samlingarna, dess kataloger, finns tillgänglig i söktjänsten genom museets katalogläsningssystem. Här kan du bläddra i och läsa en stor del av SHMM:s kataloger i faksimil i form av skannade dokument och bilder.

 

Arbetet med skanning har bedrivits inom både inom SESAM-projektet (1996-1998) och projekt föremålsinformation (2002-2004). I det först nämnda projektet skannades den tryckta accessionskatalog, Tillväxten, som nu finns tillgänglig i form av ca 10 300 PDF-dokument. Samtliga andra kataloger - museets huvudkatalog och ett antal föremålskataloger - har skannats inom projekt föremålsinformation vid:

 

Just nu finns sammanlagt nästan 265 000 dokument eller dokumentsidor och bilder tillängliga i katalogläsningssystemet uppdelade per inventarienummer. Samtliga större kataloger är nu tillgängliga: :