Objektsida | Visa inventarienummer

Sidan visa inventarienummer visar information om ett enskilt inventarienummer. Här ser du även en översikt över vilka kataloger som finns digitaliserade för numret och dess fyndplatser. Stäng fönstret i övre högra hörnet för att återgå till ditt sökresultat.

Information om ett inventarienummer

Här visas information om numret:

Flikar

 Fyndplatser

Här kan du överblicka inventarienumrets fyndplatser i en tabell. Varje enskild fyndplats inom numret presenteras på en rad i tabellen. För information om struktur och funktioner vid redovisningen av fyndplatser se sidan sökresultat fyndplats.

Länkar

Visa samtliga kataloger

Öppna  katalogläsningssystemet för aktuellt inventarienummer. Systemet öppnas i en ny sida.

Visa katalog

Visa en specifik katalog för aktuellt inventarienummer i katalogläsningssystemet. Systemet öppnas i en ny sida med aktuell katalogflik aktiverad.

 Visa objekt

Här kan du överblicka inventarienumrets digitaliserade objekt. Föremål, kyrkliga föremål och ben redovisas separat. Du får också en överblick över hur många av dessa föremål som är utställda. Klicka på länkarna för att se föremålen i sidan sökresultat föremål, sökresultat ben respektive sökresultat utställda föremål.

Funktioner

Permalänk till objektet

Om du ska länka till objektet från en extern sida ska du använda den länk som finns angiven på objektet.

RSS

Klicka på länken för att öppna ett RSS-flöde för aktuellt inventarienummer. Flödet hjälper dig att bevaka nya föremål och nya bilder som skapas i databasen inom inventarienumret. Läs mer om RSS.

Rapportera problem

Klicka på länken om det finns några problem med att visa sidan eller om det finns förslag till rättningar av informationen kring inventarienumret eller dess katalogkopplingar. Ett rapporteringsformulär visas. Ange ditt namn, din e-postadress. Välj sedan vilken typ av meddelande du vill lämna - rättning av information, tekniskt problem eller synpunkter och tips. Skriv meddelandet i fältet beskrivning. Ange sedan noggrannt var ett eventuellt problem uppstod eller var du föreslår en ändring. Systemet har försökt att automatiskt identifiera sidan. Tryck sedan på knappen Skicka för att sända in meddelandet till registeransvarig vid Historiska museet.

 

Du kan också skicka e-post till registeransvarig med synpunkter och felrapporter (gärna med en skärmdump, skärmbilden som en bifogad bildfil, som visar fel som är komplicerade att beskriva). För att skicka e-post till registeransvarig, klicka på länken längst ner på sidan. Läs mer om felrapportering under sidan Rapportera problem.

Se även