Sök | Sök inventarienummer

Formuläret Sök inventarienummer gör det möjligt att söka bland museets inventarienummer. Ange den information du vill söka efter i fälten och tryck sedan på knappen Sök för att genomföra sökningen. Sökresultatet visas i sidan Sökresultat inventarienummer. Du styr ordningen på sökresultatet genom att välja ett alternativ ur listan Sortera på. Sorteringsordningen, stigande eller fallande, väljs i listan Sortera. Om du vill ha snabbhjälp om de olika sökfälten, klicka du på ikonen invid fältet. Du rensar formuläret från tidigare information genom att klicka på knappen Rensa.

Vad

Fyndtyp

Välj en fyndtyp ur listan. Fyndtypen anger en översiktlig bedömning av i vilket fyndsammanhang ett inventarienummers innehåll av föremål eller ben påträffas:

 

Notera att bedömningen är grov och ofta problematisk och att det genom ett frågetecken (?) i sökresultatet anges om det finns stor osäkerhet vid bedömningen.

Inventarienummer

Ange ett inventarienummer. Inventarienummer åsätts föremål som införlivas i museets samlingar.

 

Se inventarienumret som ett ärendenummer för det ärende som innebär att museets införlivar föremål i sina samlingar. Ett inventarienummer kan innehålla en eller flera fyndplatser och ett eller flera föremål eller benposter. En modern arkeologisk undersökning av en fornlämning får normalt ett inventarienummer vid museets handläggning. Inventarienummer är alltid numeriska.

Undernummer

Ange ett undernummer. Undernumrering är ett sätt att dela in ett inventarienummer i delmängder.

 

Undernumreringen kan avse olika lokaler inom inventarienumret eller olika dateringar eller olika kontexter (t.ex. en grav) eller olika föremål. Det finns ingen konsekvent genomförd undernumrering att luta sig mot. Undernummer kan vara uppbyggda av både numeriska värden och bokstäver. Vanligtvis visas undernummer efter inventarienummer och ett kolon (:), t.ex. 12345:A. Ett undernummer kan innehålla ett eller flera föremål (eller benposter). Sedan 2005 sker undernumrering i mycket begränsad omfattning vid SHM.

Var

Land

Ange ett land. SHM har ganska begränsade samlingar från andra länder än Sverige. Om du inte anger något land betyder detta att du söker bland inventarienummer med fyndplats Sverige.

Landskap

Välj ett landskap i listan.

Socken

Välj en socken i listan efter det att du valt ett landskap. Socknen är en äldre kyrklig administrativ indelning. Notera att listan omfattar socknar enligt RAÄ:s sockenlista inom det landskap som valts tidigare och som innehåller föremål i databasen.

Lokal

Ange en lokal eller tryck på knappen Lista lokaler för att välja ett lokalnamn från en lista.

 

Lokalen beskriver en fyndort för föremål eller ben, ofta namnet på en gård, by eller tätort. Om det rör sig om vår kyrkohistoriska samling är lokalen en ursprungsplats för ett kyrkligt föremål, ofta en kyrka. Sökningen genomförs på delar av lokalens namn (och även i en eventuell fastighetsuppgift). Om du anger sökordet Vendel, så får du träff på Vendelsövägen, Vendelsö, Nära Vendels kyrka, Vendels by och Vendels kyrka etc.

Fornlämningsnummer

Ange ett fornlämningsnummer. Fornlämningsnumret är enligt RAÄ:s fornlämningsregistrering och kan bestå av fornlämningens namn, Adelsö 118 eller numret 118, eller fornlämningens identitet i FMIS, 10000101180001. Ca 70 % av den digitaliserade föremålsinformationen har en koppling till en fornlämning.

När

Datering

Välj en period ur listan. Datering anger en övergripande tidsperiod för fyndmaterialet:

Notera att dateringen är översiktlig och i strikt mening anger denna period i vilken del av samlingen föremålet förvaras.

Accessionsår

Ange ett accessionsår (årtal). Accessionsåret anger det år som föremålet eller benen accdederades, d.v.s införlivades i samlingarna (och åsattes inventarienummer). Accessionsåret kan därför vara ganska avlägset från undersökningsåret.

Sortera och visa

Sortera på

Välj från listan vilket eller vilka fält som ska styra sorteringen av ditt resultat.

Sortera

Välj från listan hur du vill att ditt resultat ska sorteras - stigande eller fallande.

Antal objekt per sida

Välj i listan hur många objekt du vill se per sida i dina sökresultat.

Använd exakt sökning

Bocka förAnvänd exakt sökning om du vill söka med större kontroll över träffarna. I normala fall genomförs sökningen på delar av ord. Söker du efter Vendel i fältet Lokal träffar du alla förekomster av Vendel i fältet - Vendel, Vendelsö, Nära Vendels kyrka, Vendels by etc. Om du  kryssar för att du vill söka exakt träffar du enbart de poster där det exakt står Vendel i fältet. Då kan du själv använda jokertecken för att genomföra sökning i delar av ord:

Sök

Sök

Tryck på knappen Sök när du vill genomföra sökningen. Sökresultatet visas i sidan Sökresultat inventarienummer.

 Rensa

Tryck på knappen Rensa när du vill tömma samtliga sökfält i formuläret.

Funktioner

Rapportera problem

Klicka på länken för att anmäla problem eller fel, ge förslag till rättningar eller lämna synpunkter i formuläret rapportera problem.

 Se även