Sök i samlingarna

Sök i samlingarna är en tjänst för forskare, studenter och verksamma i kulturmiljövården som presenterar rådata om Historiska museets samlingar. Historiska museet har en av norra Europas största samlingar av arkeologiska föremål, ben och kyrklig konsthistoria - här har du tillgång till de delar som är digitaliserade.

 

Du har i söktjänsten möjligheter att söka efter information på olika nivåer från det generella till det detaljerade:

 

Det finns två sökformulär att välja mellan. Du väljer:

 Se även