Tips | Länkar

Om du arbetat en stund i Mina samlingar, kan du länka objekt till relevanta sidor ute på Internet. Du måste då först ha skapat 5 stycken godkända rättningar, taggar eller tips. Om du har 5 aktivitetspoäng kan du alltså börja länka.

Vad kan du använda länkar till?

Vad kan andra användare göra med länkarna?

Gör så här för att skapa en länk:

När du står på ett objekt som ett föremål eller en fyndplats: Tryck på knappen Lägg till... Ett formulär öppnas där du kan skapa tips av olika sorter till aktuellt objekt.

  1. Väl fliken Länk

  2. Välj typ av länk som passar på den sida du vill länka till.

  3. Ange sidans webbadress (URL) i fältet Länk URL. Länken ska inledas med http://

  4. Ange en länktext som får vara maximalt 500 tecken lång. Länktexten ska översiktligt beskriva länkens innehåll och var t länken går.

  5. Klicka på knappen Granska. Länken byggs ihop med din länktext.

  6. Prova om länken fungerar genom att klicka på den blåa länktexten. Om den fungerar som den ska och länktexten är rätt: Klicka på knappen Spara. Länken och din länktext sparas då i databasen.

  7. Klicka sedan på knappen Stäng för att stänga formuläret.