Om noteringar

Noteringar är privata anteckningar som gäller objekt i databasen. Noteringarna fungerar på samma sätt som taggar, med den skillnad att de är privata och därmed endast ses av dig själv när du är inloggad i Mina samlingar.

Använd noteringar

Du kan skapa noteringar om du kanske vill testa egna typindelningar eller kanske skapa egna

klasser som du testar och utvärderar.