Skriv ut som PDF

En eller flera sidor i en katalog kan skrivas ut. För att utskriften ska bli så nära originalets storlek som möjligt omvandlas sidan till en PDF-fil och utskriften sker genom Acrobat Reader. PDF-filen kan om så önskas även sparas ner till din hårddisk.

 

Sidan skapas i storlek 1:1 mot storleken på det skannade orginalet. Dvs om orginalet är i storlek A3 så blir utskriften också A3. Notera att det finns möjlighet i Acrobat Readers utskriftsdialog förminska respektive förstora sidan så att de skalas för att passa exempelvis vanligt A4-papper.

Skriv ut sidan

Här skriver du ut aktuell sida. Du väljer kvalitet på bilden som styr bildens komprimeringsgrad och bildskalning som styr bildens upplösning. Tyck på knappen Skapa PDF för att initiera omvandling till PDF. Du får upp en dialogbox där du trycker på knappen OK för att starta omvandlingen. Du använder sedan Acrobat Readers utskriftsfunktion för att skriva ut sidan.

 

  1  Välj kvalitet

Välj kvalitet från listan. Kvalitetsvalet styr komprimeringsgraden på bilden. Du har tre val:

 2  Välj bildskalning

Välj bildskalning ur listan. Bildskalningen styr bildens upplösning. Du har fyra val där du ställer in upplösningen i enheten DPI (dots per inch). Värdet 75 betyder låg upplösning som är anpassad för läsning på skärm. Värdet 300 betyder hög upplösning där du har i samma upplösning som dokumentet en gång skannades in i. Du ligger med detta val så nära originalet som möjligt. 300 dpi är standardvärde.

 3  Sidnumrering

Klicka för Sidnumrering om du vill se sidnummer i utskriften.

 4  Storleksberäkningar

I det grå fältet kan du se beräkningar av filstorlek och nedladdningstid för aktuell utskrift.

 5  Skapa PDF

Tryck på knappen Skapa PDF för att initiera utskriften. En dialogbox visas:

 

 

Tryck på OK för att sätta igång omvandlingen till PDF. PDF dokumentet skapas och öppnas i Acrobat Reader. Skriv ut genom att använda Acrobat Readers utskriftsfunktion eller spara genom att använda funktionen spara.

 

Skriv ut inventarienummer

Här skriver du ut valda sidor inom aktuell katalog och inventarienummer. Du väljer kvalitet på bilden som styr bildens komprimeringsgrad och bildskalning som styr bildens upplösning. Tyck på knappen Skapa PDF för att initiera omvandling till PDF. Du får upp en dialogbox där du trycker på knappen OK för att starta omvandlingen. Du använder sedan Acrobat Readers utskriftsfunktion för att skriva ut sidan. Dialogboxen för utskrift av flera sidor är identitsk som för utskrift av en sida (se ovan) så när som på möjligheten att välja sidor och standardvärden för Kvalitet och Bildskalning.

 

 6  Antal sidor

Välj Alla eller ange Från sida Till sida. Om du ändrar omfånget på utskriften, tryck på knappen Uppdatera för att ändra beräknad filstorlek och nedladdningstid.

 

Skriv ut eller spara PDF dokument från Acrobat Reader

Det PDF dokument som genereras och ni är öppnat kan du antingen välja att skriva ut eller spara. Du använder Acrobat Readers funktioner.

 

 

 7  Skriv ut

Tyck på utskriftsknappen för att skriva ut dokumentet. Du kan välja att skriva ut sidan i originalformat eller förminska sidan till exempelvis A4-format.

 8  Spara

Tyck på sparaknappen för att spara dokumentet till egen media.