Katalogläsningssystemet CatView

Mycket stora delar av Statens historiska museers kataloger finns tillgängliga digitalt i ett katalogläsningssystem. Katalogerna presenteras som bilder eller PDF-dokument uppdelade per inventarienummer. I de flesta fall länkas du till systemet genom tjänsten Sök i samlingarna, men du kan också använda systemet direkt genom att ange ett inventarienummer i fältet uppe i det vänstra hörnet och klicka på knappen Sök. Inventarienumrets olika kataloger visas som flikar där varje flik visar en katalog. Välj en flik genom att klicka på fliken. Till höger i den övre menyn vid Aktuell sida ser du hur många sidor som finns tillgängliga i aktuell flik. Bläddra mellan sidor genom att trycka på knapparna vid Till sida. Om du vill förändra bildens storlek, välj Zooma in (+) eller Zooma ut (-) för att förstora respektive förminska sidan. Återgå till det normala genom att klicka på Passa fönster. Vill du ha en överblick över sidorna klicka för Visa miniatyrer i den högra menyn. Du kan också skriva ut sidorna genom att välja något av utskriftsalternativen. Notera att sidorna utgörs av skannade bilder, inte text. Du kan därför inte söka efter någon text som förekommer i katalogerna.

 

 A  Sök och bläddringsmeny

Här väljer du vilket inventarienummer du vill söka på och bläddrar mellan olika sidor (och olika inventarienummer).

 

 1  Sök inventarienummer

Skriv in valfritt inventarienummer i rutan längst upp till vänster. Klicka på sök, eller tryck på Enter-tangenten. De kataloger som innehåller det inventarienummer du valt visas då som flikar under menyraden,  B . Om du valt ett inventarienummer genom att länka från sök i samlingarna genomförs sökningen automatiskt.

 2  Bläddra mellan inventarienummer

Du kan bläddra till nästa eller föregående inventarienummer inom aktuell katalog genom att klicka på knapparna under rubriken Nästa/föregående. Vill du gå till det allra första, eller allra sista, inventarienumret klickar du på knappen I< eller >I.

 3  Bläddra mellan sidor

En katalog kan innehålla flera sidor, katalogkort eller bilder. Vill du bläddra mellan dessa klickar du på knapparna under rubriken Till sida. Du kan bläddra en sida åt gången, eller ta 5, 10 eller 50 sidor i taget. Vill du bläddra till sista respektive första sidan klickar du på knappen I< eller >I. Ordningen på katalogsidorna ska i det flesta fall ge dig en känsla av att bläddra i en bok eller en kapsel med katalogkort. Notera att om du visar en PDF-fil (som kan bestå av en eller flera sidor) skäter du bläddringen inom filen genom Acrobat Readers egna funktioner.

 4  Aktuell sida

I fältet Aktuell sida ser du hur många sidor det finns i katalogen för aktuellt inventarienummer. Där ser du också på vilken sida du just nu befinner dig. Detta underlättar när du bläddrar bland sidorna, och du kan komma ihåg på vilken sida du hittade det föremålet du söker efter. Du kan om du vill se en specifik sida, skriva önskat sidnummer i textfältet och trycka på Enter-tangenten.

 5  Visa sparade sidor

När du bläddrar genom katalogerna kan du spara de sidor du vill återkomma till vid ett senare tillfälle (se  13 ). För att se de sidor du sparat klickar du i rutan under rubriken Sparade sidor i menyn längst upp till höger i menyn. Du kan då bland alla de sidor du tidigare sparat. Vill du återgå till söksidan bockar du ifrån i rutan under.

 B  Flikar för tillgängliga kataloger

När du sökt efter ett inventarienummer visas flikar för de olika kataloger som finns tillgängliga för numret. Vilka flikar som visas beror av vilka kataloger som finns för numret. Om du visar dina sparade sidor (se nedan) visas samtliga sidor under en flik med namnet Sparade sidor. Om du visar en enskild katalog (från sidan visa inventarienummer) eller en enskild katalogsida (från sidan visa föremålsbild), klicka på Visa alla kataloger flikar för att aktivera samtliga flikar för aktuellt inventarienummer.

 

 6  Socken

Välj en flik för att se sidor inom katalogen. Som standard visas Översiktskatalogens flik (om inventarienumret har några sidor i denna katalog).

 C  Sidpresentation

Sidan visas så att den fyller ut tillgängligt utrymme. Sidpresentationen varierar beroende av vilken typ av sida det är fråga om och dina val:

 7  Stor bild

En bildfil visas normalt sett som en stor bild som anpassas efter sidans storlek. Du ändrar sidan storlek genom val i högermenyn.

 

 8 - 10  PDF-fil

Om du visar en PDF-fil visas dokumentet i Adobe Acrobat Reader och du använder denna programvaras verktyg för att navigera inom filen. Skriv ut sidan genom att trycka på utskriftsikonen  9  och bläddra mellan sidor inom dokumentet genom av vid  10 . Du storleksförändrar även innehållet i dokumentet med Acrobats kontroller.

 

 11  Miniatyröversikt - översikt över flera sidor på en gång

Om du valt att visa miniatyrer i högermenyn, visas flera sidor (ofta 15 sidor åt gången). Sidnumret visas ovanför bilden. Notera att bläddringsknapparna i menyn ovanför  A , ger dig möjlighet att bläddra mellan sidor med miniatyrer. Klicka på en miniatyr för att visa den i full storlek. När du vill återgå till miniatyrsidan klicka på knappen Tillbaka till miniatyröversikt. Du återgår till normal visning av sidorna genom att klicka i Visa miniatyrer.

 12  Visa undernummer

Om du valt att Visa undernummer i högermenyn visas sidornas undernummer i ett fält till höger om sidan eller miniatyrsidorna. Undernumren visas i sidordning. Klicka på ett undernummer för att visa sidan. Om du vill söka efter ett undernummer, aktivera undernummerfältet med din markör och tryck tangentkombinationen Ctrl + F eller väl Redigera | Sök (i Internet Explorer). Sök sedan efter ett undernummer. Första förekomsten av numret visas i i sidfältet.

 

 

 D  Funktionsmeny

 13  Spara sida

Kryssa för Spara sida om du vill spara sidan så att du enkelt kan återvända till den vid ett senare tillfälle. Sidan sparas i en cookie och du måste därför ha cookies aktiverade i din sidläsare för att ha tillgång till denna funktion. Vill du ta bort en sparad sida bockar du ifrån just den sidan i rutan. Då ingår inte sidan längre bland dina sparade sidor. Viss du visa dina sparade sidor se  5

 14  Visa undernummer

Om aktuell katalog är indexerad mot både inventarienummer och undernummer visas kryssboxen Visa undernummer. Kryssa för om du vill se sidpanelen för undernummer. Se  12

 15  Visa miniatyrer

Klicka för Visa miniatyrer för att se en översikt över sidorna. Ta bort bocken för att stänga av visningen av miniatyrerna.

 16  Hjälp

Klicka på Hjälp för att visa denna hjälpsida.

 17  Kataloginfo

Klicka för Kataloginfo för att se mer information om aktuell katalog. Informationen visas i ett nytt fönster.

 18  Skriv ut sidan

Klicka för Skriv ut sidan för att skriva ut aktuell sida. Formuläret Skriv ut som PDF visas.

 19  Skriv ut inv.nr.

 20 Zoom

Visaraktuell zoomnivå. Ange en ny zoomnivå och tryck på Enter-tangenten. Om ingen zoomnivå är angiven är sidstorleken anpassad till ditt fönsters storlek.

 21  Passa fönster

Anpassar sidans storlek till aktuellt utrymme och återställer eventuella in- eller utzoomningar.

 22  Zooma in (+)

Klicka för att stegvis zooma dig in i bilden.

 23   Zooma ut (-)

Klicka för att stegvis zooma dig ut i bilden..

 24   Kvalitetsnivå

Det finns tre olika kvalitetsnivåer för bilder. Välj:

 25   Ljushet

Ställer in förhållandet mellan ljust och mörkt i en svart-vit bild och kan i vissa fall göra svag text lättare att läsa. Du kan välja på värden från ljusast till mörkast. Se  24

 26   Aktuell upptagning

Visar identiteten för aktuell sida. Detta nummer kan vara bra att anteckna om du har problem med en sida.

 27   Mer info

Visar mer information om aktuell upptagning i sidan Information om sida.