Kataloger

Under Statens historiska museers (Historiska museet och Kungl. Myntkabinettet) historia har ett stort antal kataloger och register över samlingarna upprättats. Inventarieförteckningen över museernas samlingar, huvudkatalogen, påbörjades redan 1837. Utöver denna har olika former av hjälpkataloger upprättats under 1800- och 1900-talen. En stor mängd foton, teckningar och illustrationer har också framställts under årens lopp. Sedan år 2002 pågår ett stort digitaliseringsarbete vid Statens historiska museum, där katalogerna över samlingarna skannas.

 

Genom katalogläsningssystemet CatView tillgängliggörs katalogerna via webben. Systemet innehåller flera funktioner som gör det lätt att använda katalogerna. Du kan förstora och förminska sidorna och överblicka flera sidor som miniatyrbilder. Med en utskriftsfunktion kan katalogsidorna skrivas ut (eller sparas som PDF-filer) och användaren kan även spara enstaka katalogsidor till ett senare besök i systemet. Läs mer om systemets funktioner här.

Vad finns i katalogläsningssystemet?

I katalogläsningssystemet kan man bläddra i huvudkatalogen (uppdelad i sex delar), översiktskatalogen (accessionskatalogen) och ett antal föremålskataloger. Här finns också foton och bilder av varierande konstnärlig kvalitet, dels något enklare dokumentationsbilder och teckningar, dels presentationsbilder av högre kvalitet. Fler kataloger kommer successivt att publiceras allteftersom skanningsarbetet fortskrider. Varje katalog syns under en flik i systemet. För att läsa bläddra i katalogen klicka på önskad flik. Under rubriken Kataloginfo i högermenyn finns de olika katalogerna beskrivna. Läs mer om vilka kataloger som finns tillgängliga här.

Att söka i katalogerna

Ingången till katalogerna sker via inventarienummer eftersom allt katalog- och bildmaterial är sorterat per inventarienummer.  För att utöka sökmöjligheten i katalogerna kan du söka via Sök i samlingarna. I sökresultat och objektpresentationer hittar du en länk till katalogerna vid ikonen . Du måste ha Adobe Acrobat Reader installerad för att kunna använda systemet fullt ut.

Teknisk information

Katalogläsningssystemet CatView (Catalogue Viewer) är ett system som läser upp den digitala bildinformationen från databasen via en applikation till webbläsaren. En bild läses i hög upplösning från servern och skalas om till en lägre upplösning och skickas till din webbläsare varje gång du öppnar en bild i en ny skala. CatView hanterar formaten tiff, jpg, gif och png. Vid visning i sidläsaren skalas bilderna ned och komprimeras till jpg eller gif (bitonala bilder). De flesta av översiktskatalogens skannade sidor visas i pdf-format och visas med hjälp av Acrobat Reader. Katalogtext som är skriven senare än den tryckta översiktskatalogen visas som en bild (jpg).

 

Det finns tre olika kvalitetsnivåer för bilder:

 

Katalogläsningssystemet Catview är utvecklat av Devo AB i Karlstad efter specifikationer från Historiska museet.