Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 3054
Från Uppland Gamla Uppsala socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 45 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 59 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 930 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 170 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Fullerö (34) Gamla Uppsala (67) Gamla Uppsala by (93) Gamla Uppsala by, brandstationen (12) Gamla Uppsala kyrka (146) Gamla Uppsala, Bredåker - vilan (1) Gamla Uppsala, Ekeby (4) Gamla Uppsala, Kungsgården (24) Gamla Uppsala, Kvarteret Huge (4) Gamla Uppsala, Mellanhögen, Frejs hög (2) Gamla Uppsala, Norra gärdet (220) Gamla Uppsala, Okänd fyndort (8) Gamla Uppsala, Ostkustbanan (128) Gamla Uppsala, tomten Solgården (2) Gamla Uppsala, Uppsala högar (1) Gamla Uppsala, utanför kyrkogården (1) Gamla Uppsala, Västhögen, Tors hög (46) Gamla Uppsala, Östhögen (2) Gamla Uppsala, Östhögen, Odinshögen (51) Skärna (2)
När
odaterad (36) stenålder (6) yngre stenålder (1) senneolitikum (5) yngre bronsålder (34) järnålder (128) yngre järnålder (202) folkvandringstid (40) vendeltid (146) vikingatid (158) medeltid (64) nyare tid (18) 1600-tal (7) 1700-tal (3)
Vad
Vapen och rustningar (12) Hantverk och redskap (52) Husgeråd och livsmedel (63) Religion och kult (6) Byggnadsdetaljer och monument (24) Dräkt och personlig utrustning (19) Nöjen och laster (3) Transport och samfärdsel (3)