Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 3018
Från Södermanland Vagnhärad socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 12 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 33 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 35 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 15 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Hagstugan (6) Husby gård, Eriksro soldattorp (3) Libbetomta (1) Lilla Kattnäs (1) Lundby (3) Lånesta (5) Nora (1) Stensborg (1) Trössla (1) Vagnhärads kyrka (4) Åby, Hagstugan (7)
När
odaterad (1) yngre stenålder (2) järnålder (20) yngre järnålder (4) folkvandringstid (3) vikingatid (1) högmedeltid (1) senmedeltid (1) 1600-tal (1) 1700-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (2) Hantverk och redskap (8) Husgeråd och livsmedel (1) Religion och kult (2) Byggnadsdetaljer och monument (1) Dräkt och personlig utrustning (2) Nöjen och laster (1) Handel och värdemätare (3) Transport och samfärdsel (1)