Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 1954
Från Västergötland Kinne-Kleva socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 12 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 14 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 50 poster:
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Gumsegården (1) Helegården (1) Jonasgården (1) Kleva Gumsegården (44) Klinta (1) Kärrgård (1)
När
odaterad (1) stenålder (10) järnålder (45) äldre järnålder (3) romersk järnålder (1) yngre järnålder (1) medeltid (2)
Vad
Vapen och rustningar (2) Hantverk och redskap (8) Dräkt och personlig utrustning (2) Handel och värdemätare (4)