Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 1823
Från Västergötland Vänga socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 9 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 11 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 24 poster:
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Leksberget å Vånga Stubbagårdens ägor (2) Stommen (1) Vänga kyrka (22) Vänga Stommen (1)
När
järnålder (4) medeltid (12) tidig medeltid (10)
Vad
Vetenskap och rättsväsende (2) Hantverk och redskap (1) Byggnadsdetaljer och monument (10) Dräkt och personlig utrustning (1)