Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 1262
Från Skåne Helsingborg socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 57 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 71 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 65 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 71 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Fattigkyrkogården (1) Filborna (22) Helsingborg (3) Helsingborg (i trakten av) (3) Helsingborg, vattentornet (2) Hälsovägen (1) Köpinge (8) Pålsjö (5) Ringstorp (3) Sofiero (3) Tinkarp (8) Tågaborgshöjden (6)
När
odaterad (5) stenålder (8) mellanneolitikum (1) senneolitikum (1) bronsålder (17) bronsålder period II (2) järnålder (3) vikingatid (22) medeltid (12) tidig medeltid (2) senmedeltid (2)
Vad
Vapen och rustningar (8) Vetenskap och rättsväsende (2) Hantverk och redskap (17) Husgeråd och livsmedel (2) Religion och kult (3) Byggnadsdetaljer och monument (1) Dräkt och personlig utrustning (9) Nöjen och laster (1) Handel och värdemätare (8) Transport och samfärdsel (1)