Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0966
Från Gotland Stenkyrka socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 140 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 148 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 1004 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 152 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Bjärs (7) Broungs (7) Bryer (2) Ekeby (1) Ekebys (1) Ekeskogs (1) Garda (1) Garde (72) Grausne (30) Grausne, Hajdbruten (1) Helge (7) Höglundar (68) Höglundar, Garde gård (8) Kvie (4) Lanhage (6) Lickershamn (13) Liknatte (12) Lill Bjers (1) Lilla Bjers (1) Lilla Bjärs (7) Lilla Niome (1) Lill-Bjers (37) Lillbjärs (16) Moos (250) Moos Smiss (1) Moos, Smiss (23) Mos (10) Niome (4) Präståker (17) Ringvide (3) Roshaga (1) Roshage (2) Russhage (2) Smiss (2) Sorby (1) Sorbys (6) Sorbys lada (3) Stenkyrka (2) Stenkyrka kyrka (75) Stenstugu (20) Stora Bjers (15) Stora Bjärs (25) Tuna (3) Tune (4) Tystebo (1) Tystebols (10) Vale (2) Vid prästgården (1) Östergårda (3)
När
odaterad (38) stenålder (20) yngre stenålder (12) senneolitikum (4) bronsålder (32) äldre bronsålder (1) bronsålder period VI (2) järnålder (166) äldre järnålder (1) förromersk järnålder (2) romersk järnålder (58) yngre järnålder (3) folkvandringstid (174) vendeltid (2) vikingatid (388) medeltid (79) högmedeltid (1) senmedeltid (1)
Vad
Vapen och rustningar (8) Vetenskap och rättsväsende (3) Hantverk och redskap (93) Husgeråd och livsmedel (66) Religion och kult (4) Byggnadsdetaljer och monument (22) Dräkt och personlig utrustning (150) Nöjen och laster (15) Handel och värdemätare (111)