Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0920
Från Gotland Fårö socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 37 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 40 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 294 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 18 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Broa, Ryssnäs (2) Båta (2) Enes (2) Fårö kyrka (2) Fårön, Laustersgårdarna (21) Gotska Sandön (60) Gotska Sandön, Säludden (11) Hammars (4) Landsnäsa (3) Norra Lotsstationen (8) Ringvide (1) Sudergårda (1) Sudergårda, Stenakern (6) Vinor (62) Västra Hällanen (11) Ödehoburga (114)
När
odaterad (70) bronsålder (21) järnålder (121) vikingatid (72) medeltid (22) senmedeltid (6)
Vad
Vapen och rustningar (5) Vetenskap och rättsväsende (1) Hantverk och redskap (17) Husgeråd och livsmedel (70) Religion och kult (5) Dräkt och personlig utrustning (29) Nöjen och laster (3) Handel och värdemätare (8) Transport och samfärdsel (5)