Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0917
Från Gotland Fole socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 90 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 105 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 1123 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 527 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Antsarve (6) Autsarve (10) Bondarve (1) Bro (1) Fole prästgård (1) Heides (3) Hejde (2) Hejdes (2) Hellvig (1) Hellvigs (1) Kisslings (69) Lilla Fole (14) Lilla Ryftes (7) Lillfole (1) Medebys (1) Nygårds (85) Prästgården (156) Raä 170:1 (37) Raä 205 (1) Raä 206 (1) Raä 207 (165) Ryftes (10) Sojdungs (40) Sten Tolby (1) Stentollby (16) Stora Hellvigs (96) Stora Hellvik (4) Stora Ryftes (1) Stora Sojdeby (297) Stora Tollby (103) Öster Ryftes (7) Östryftes (7)
När
odaterad (8) stenålder (2) yngre stenålder (5) senneolitikum (1) bronsålder (58) äldre bronsålder (1) yngre bronsålder (126) järnålder (293) äldre järnålder (10) förromersk järnålder (1) romersk järnålder (7) yngre järnålder (4) folkvandringstid (40) vendeltid (18) vikingatid (243) medeltid (100) senmedeltid (1) nyare tid (20) 1500-tal (1) 1600-tal (4) 1800-tal (2) 1900-tal (2)
Vad
Vapen och rustningar (15) Vetenskap och rättsväsende (2) Hantverk och redskap (159) Husgeråd och livsmedel (49) Religion och kult (8) Byggnadsdetaljer och monument (1) Dräkt och personlig utrustning (106) Nöjen och laster (1) Handel och värdemätare (198) Transport och samfärdsel (8)