Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0909
Från Gotland Ekeby socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 58 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 61 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 282 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 39 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Ardags (147) Ekeby kyrka (4) Godrings (4) Hexarve (3) Hägelsarve (52) Häxarve (1) Kvie (1) Lindarve (3) Mangsarve (29) Medebys (3) Rostäde (2) Röstäde (8) Smida (1) Smide (1) Smids (1) Stenstugugårds (1) Stenstugårds (10) Öjers (2) Österby (8)
När
odaterad (7) stenålder (13) yngre stenålder (20) tidigneolitikum (1) mellanneolitikum (1) senneolitikum (4) bronsålder (26) järnålder (13) förromersk järnålder (49) romersk järnålder (45) yngre järnålder (1) vendeltid (21) vikingatid (75) medeltid (6) tidig medeltid (2)
Vad
Vapen och rustningar (4) Hantverk och redskap (25) Husgeråd och livsmedel (6) Religion och kult (7) Dräkt och personlig utrustning (22) Handel och värdemätare (5)