Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0902
Från Gotland Bro socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 65 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 68 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 146 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 77 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Annexen (1) Bro annex (3) Bro kyrka (2) Bro kyrkogård (25) Brohed Stora Åby (1) Broväg (1) Duss (3) Ekes (19) Eriks (16) Kvie (5) Sorbys (2) Stenstu (1) Stenstugu (2) Stora Åby (1) Suderbys (17) Tuer (5) Åby (30)
När
odaterad (40) stenålder (9) yngre stenålder (2) senneolitikum (2) bronsålder (8) järnålder (35) äldre järnålder (8) romersk järnålder (2) yngre järnålder (3) folkvandringstid (2) vendeltid (3) vikingatid (22) medeltid (9) högmedeltid (1)
Vad
Vapen och rustningar (6) Vetenskap och rättsväsende (1) Hantverk och redskap (26) Husgeråd och livsmedel (4) Dräkt och personlig utrustning (21) Handel och värdemätare (3) Transport och samfärdsel (1)