Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0894
Från Gotland Alskog socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 53 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 56 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 492 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 49 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Alskog prästgård (1) Alskogs kyrka (7) Bofride (2) Bole (5) Bota (2) Bote (54) Bote 1:1 (1) Guffride (11) Guffride hage (26) Gålrum (4) Larsarve, Gröngårds åker (8) Liffride (5) Mallgårds (3) Olleif (28) Prästgården (6) Raä 114:1 (8) Sigsarve (28) Smiss (2) Snovalds (49) Snovalls (1) Stenstugu (7) Stenstugu? (1) Stenstugård (20) Tjängvide (2) Utalskog, Dikarebacken (21) Utalskog; Bote (145) Visnar (42)
När
odaterad (11) stenålder (42) yngre stenålder (1) bronsålder (33) yngre bronsålder (1) järnålder (248) förromersk järnålder (9) yngre järnålder (7) folkvandringstid (1) vendeltid (8) vikingatid (74) medeltid (29) senmedeltid (1) nyare tid (1) 1700-tal (1) 1900-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (5) Hantverk och redskap (72) Husgeråd och livsmedel (31) Religion och kult (1) Byggnadsdetaljer och monument (6) Dräkt och personlig utrustning (67) Handel och värdemätare (94) Transport och samfärdsel (5)