Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0785
Från Öland Algutsrum socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 49 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 58 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 848 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 79 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
(2) Algutsrum (199) Algutsrums by (nära kyrkan) (9) Algutsrums kyrka (2) Algutsrums kyrkogård (2) Algutsrumsviken (1) Alledal (1) Gråborg (6) Gunnarstorp (1) Holmetorp (8) Holmetorp, Hovgården (1) Hässelby (6) Jordtorp (Torslunda) (3) Möllstorp (3) Rosenborg (1) Sankt Knuts kapell (8) Stora Hult (1) Törnbotten (5) Övetorp (181)
När
odaterad (10) stenålder (1) senneolitikum (74) järnålder (302) äldre järnålder (2) förromersk järnålder (1) romersk järnålder (4) yngre järnålder (2) folkvandringstid (33) vendeltid (1) vikingatid (5) medeltid (7) nyare tid (1)
Vad
Vapen och rustningar (12) Hantverk och redskap (34) Husgeråd och livsmedel (31) Religion och kult (3) Byggnadsdetaljer och monument (1) Dräkt och personlig utrustning (53) Handel och värdemätare (19)