Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0480
Från Östergötland Rogslösa socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 15 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 28 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 96 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 14 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Bårstad (48) Bårstads Vågagård (11) Freberga (2) Roglösa kyrka (1) Rogslösa kyrka (11) Vilseberga (1) Västerlösa (21)
När
odaterad (6) stenålder (55) yngre stenålder (23) tidigneolitikum (1) senneolitikum (1) järnålder (7) yngre järnålder (1) medeltid (3) nyare tid (2) 1600-tal (3)
Vad
Vapen och rustningar (4) Hantverk och redskap (5) Religion och kult (4) Nöjen och laster (1)