Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0387
Från Södermanland Västerljung socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 23 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 35 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 581 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 175 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Bergsstugan (1) Björke (16) Djupvik (43) Hillsta by, Hillsta Nedergård (1) Karlberg (1) Lillsjötorp (1) Långmaden (1) Mellanstugan (1) Nordkärrstugan (1) Sille (439) Silleby Mellangården (1) Sillen (2) Stockkärr (1) Stubbhagen (1) Tuna (51) Tureholms sätesgård (7) Västerljung-Dalby (7) Västerljungs järnvägsstation, Valsborg 1 (1) Västerljungs kyrka (1)
När
odaterad (1) stenålder (46) yngre stenålder (5) senneolitikum (5) bronsålder (6) yngre bronsålder (16) järnålder (29) äldre järnålder (407) yngre järnålder (1) folkvandringstid (8) vendeltid (5) vikingatid (51) 1600-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (16) Hantverk och redskap (26) Husgeråd och livsmedel (4) Religion och kult (3) Byggnadsdetaljer och monument (1) Dräkt och personlig utrustning (22) Nöjen och laster (1) Handel och värdemätare (1)