Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0369
Från Södermanland Stora Malm socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 80 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 138 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 2167 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 83 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Avrad (1) Berga (1) Bjurstorp (2) Björnkälla (3) Björnkällan (1) Brednäs (1) Båltsnäs (2) Dalsgård (1) Davidstorp (1) Djulö (122) Duveholm (2) Duveholm Kohagen (1) Ericsbergs säteri, Stensjö gård (1) Eriksberg (15) Eriksberg Korshäll (1) Eriksberg Sågmon (1) Eriksberg Sörtorp (1) Eriksberg Tribble (1) Eriksberg Valla (1) Eriksberg, Fräkenbacken (1) Erstorp (1) Finnängen (1) Fräkenbacken (1) Fräkentorp (2) Glysamon (282) Glysas grav (5) Gribäcken (2) Görstugan NV om Forsjö (1) Hult (1) Invidkyrkan (1) Jakobsberg (4) Karstorp (1) Katrineholm (2) Katrineholmsåsen (5) Kolberga (1) Kolugnen (1) Korshällstugan (4) Kyrkan (1) Ladäng (2) Laggarhult (1) Lindkulla (1) Malinboda (3) Mauritztorpet (1) Nävertorp (2) Oxkällan (2) Perstorp (1) Prästgården (2) Remna (4) Remröd (2) Remrödstorp (1) St. Djulö Trolldal (1) Stensjö (1) Stensjö gästgivaregård (2) Stora Djulö (4) Strångsjö (3) Strökärr (1) Tibble, Soldattorpet (1) Tolgölet (1) Trolldalen (8) Tybblenäs (1) Väg D 642 sträckan Valla-Västra Vegred (4) Åbol (1) Östra Kolberga (1) Östra Vrå (1616) Överby (1)
När
odaterad (5) stenålder (60) yngre mesolitikum (119) yngre stenålder (1479) tidigneolitikum (184) mellanneolitikum (3) senneolitikum (10) bronsålder (1)
Vad
Vapen och rustningar (119) Hantverk och redskap (1064) Husgeråd och livsmedel (1459) Religion och kult (1) Byggnadsdetaljer och monument (52) Nöjen och laster (1)