Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0340
Från Södermanland Kattnäs socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 5 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 5 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 28 poster:
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Grönvik (1) Hollandet (26) Norrtuna (1)
När
yngre stenålder (1) senneolitikum (1) järnålder (13) äldre järnålder (1) romersk järnålder (1) vikingatid (11)
Vad
Vapen och rustningar (2) Hantverk och redskap (9) Husgeråd och livsmedel (1) Dräkt och personlig utrustning (1)