Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0336
Från Södermanland Härad socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 41 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 46 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 3769 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 158 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Eksåg (70) Finnäng (1) Fridhem (51) Herrsvedet (1) Härads kyrka (2) Härads kyrkby (52) Härads kyrkoby (1) Härads-Kumla (2999) Kuggnäs (1) Kumla (11) Lindholm Herravedet (2) Nyboda (1) Näsbyholm (92) Rosendal (425) Rödbobacke (88) Snytberga (1) Stora Skälby (16) Svarvartorp (1) Svedäng (1) Tobo (11) Vansö (3) Vretstugan (1)
När
odaterad (117) stenålder (6) äldre mesolitikum (1) yngre stenålder (2) mellanneolitikum (1) senneolitikum (8) bronsålder (224) yngre bronsålder (27) järnålder (1746) äldre järnålder (492) romersk järnålder (1) yngre järnålder (90) folkvandringstid (13) vendeltid (84) vikingatid (25) medeltid (53) högmedeltid (4) senmedeltid (1) nyare tid (1) 1600-tal (2) 1700-tal (2)
Vad
Vapen och rustningar (26) Vetenskap och rättsväsende (2) Hantverk och redskap (548) Husgeråd och livsmedel (345) Religion och kult (4) Byggnadsdetaljer och monument (34) Dräkt och personlig utrustning (652) Nöjen och laster (24) Handel och värdemätare (5) Transport och samfärdsel (23)