Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0332
Från Södermanland Helgona socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 38 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 65 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 3991 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 14 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Bergtorp (1) Broby (2) Brotorp, Kristineholm (1) Hagnesta (448) Hagnesta bergtäckt (6) Helgona -Ekeby (4) Helgona-Ekeby (3) Helgona-Ekeby, Raä 333 (70) Helgona-Ekeby, Raä 334 (22) Helgona-Ekeby, Raä 337 (35) Helgona-Ekeby, Raä 338 (5) Helgona-Ekeby, Raä 432 (25) Helgona-Ekeby, Raä 433 (8) Helgona-Ekeby, Raä 434 (85) Horva ägor (1) Hova (5) Isaksdal (1) Kristineholm (28) Kristineholm Fjällsjön (2) Kristineholm-Tackhammar (1) Påljungshage (2481) Rosenkälla (1) Sandstugan (2) Skrestad (2) Skräddarstugan, Hofva (2) Stenbro prästgård (1) Stenbro, Oxbacken (769) Stenkulla (1) Stensäter (1) Tallkärrsberget (17) Täckhammar (2)
När
odaterad (1) stenålder (24) äldre mesolitikum (17) yngre stenålder (13) mellanneolitikum (1) senneolitikum (8) bronsålder (1) järnålder (784) äldre järnålder (30) medeltid (1)
Vad
Vapen och rustningar (30) Hantverk och redskap (218) Husgeråd och livsmedel (41) Religion och kult (1) Byggnadsdetaljer och monument (4) Dräkt och personlig utrustning (233) Nöjen och laster (1) Handel och värdemätare (1) Transport och samfärdsel (5)