Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0324
Från Södermanland Gillberga socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 35 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 42 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 64 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 5 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Albro (2) Almby (4) Biby (6) Biby, Kråkvilan (1) Biby, norr om Orrnäs (1) Borsökna (10) Hvarsta (1) Hyndevad (21) Hålby (1) Hållby (1) Hällby (1) Magla (3) Skravsta (1) Tiggeby (3) Ytternäs (4)
När
odaterad (3) stenålder (5) yngre stenålder (12) mellanneolitikum (1) senneolitikum (19) bronsålder (16) järnålder (7)
Vad
Vapen och rustningar (32) Hantverk och redskap (35) Dräkt och personlig utrustning (2)