Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0323
Från Södermanland Frustuna socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 36 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 46 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 1134 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 46 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Brandsbol (3) Bråkedal (2) Ekeby (1) Ekeby, Lövlund (1) Erendal (1) Finnviken (1) Frustuna kyrka (5) Frönås (1) Gnesta (1) Gnesta järnvägsstation (1) Gnesta, Sundby (1) Grundsbol (1) Hållsta (3) Hårby (2) Kolleke (3) Lundbynäs (1) Mälby (1) Sigtuna (871) Sigtuna by (7) Sigtuna gård (1) Sättra (1) Södertuna (1) Södertuna, Marieborg (1) troligen Vackerby, inte Wackersta (1) Tängslinge (1) Vackerby (1) Vadsbro (1) Valasjön (1) Österkärv, väg 57 (215)
När
odaterad (6) stenålder (2) yngre stenålder (13) senneolitikum (6) bronsålder (869) äldre bronsålder (153) järnålder (54) äldre järnålder (1) förromersk järnålder (4) romersk järnålder (3) vendeltid (1) vikingatid (2) medeltid (15) högmedeltid (1) senmedeltid (2) nyare tid (1) 1500-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (23) Hantverk och redskap (358) Husgeråd och livsmedel (384) Religion och kult (2) Byggnadsdetaljer och monument (44) Dräkt och personlig utrustning (7) Nöjen och laster (1) Handel och värdemätare (1) Transport och samfärdsel (1)