Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0311
Från Södermanland Björkvik socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 41 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 56 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 135 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 3 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Björkviks gamla kyrka? (1) Danbyholm (3) Danbyholm, Nonäset (2) Edeby (1) Fall (1) Finnängen (2) Glindra (1) Hacksta (6) Hagebyberga (1) Halstorp (3) Hisse och Ottekil (8) Hålstorp (1) Järnbol (2) Kocktorp (2) Löten (2) Lövdalen i Björkvik (41) Lövsten (1) Marieberg (1) Medlinge (1) Nyffe (4) Ottekil (5) Sandstugan, Danbyholm (1) Stafhälla (1) Störboda kronohemman (1) Svarrartorp (1) Tjärsta (4) Valla (4) Valla, Vånga (1) Öster-Tjärsta (1) Östra Kultorp (3)
När
odaterad (2) stenålder (17) yngre stenålder (23) mellanneolitikum (2) senneolitikum (10) bronsålder (1) järnålder (11) vikingatid (1) medeltid (1)
Vad
Vapen och rustningar (36) Hantverk och redskap (34) Husgeråd och livsmedel (1) Dräkt och personlig utrustning (1) Nöjen och laster (1)